تبلیغات
یا لثارات الحسین - واحد اربعین حسینی

واحد اربعین حسینی
مرحوم غلامرضا اصلاح پذیر


شیعیان گشته عیان ماتم سالار شهیدان 

همه زن های ستم دیده و گریان و پریشان

برسیدند به روی قبر جوانان و عزیزان                                                             

شکوه ها داشت به قبر شه دین زینب نالان

گفت زینب به سر قبر حسین با دلی سوزان                                                        

ای برادر بنگر بی کسی حال اسیران

کن  ترحم تو به اطفال یتیمت شده نالان                                                           

در خرابه ز فراق تو رقیه بسپرد جان

گفت کی جان برادر چه بگویم که چه دیدم                                                    

نوجوانان همه بی غسل و کفن بود که دیدم

در ازل قسمت ما جور  و ستم بود که رسیدیم                                                  

سر تو بر سر نی بود که شماتت بشنیدم

گفت آن عهد كه بستیم ز ازل جمله ادا شد                                                          

 سهم تو شد شهد و قسمت من شام بلا شد

ام لیلا ز غم اکبر ناکام به فغان شد                                                                   

این همه جور و جفا روز ازل قسمت ما شد

از گلستان جهان رفت علی اکبر ناکام                                                                

ام لیلا شده حیران و سیه روز و پریشان

حال از شام بلا آمده با دیده گریان                                                                  

به سر قبر جوانش بکند ناله و افغان

همه در ماتم قاسم شده ایم زار و پریشان                                                          

نو عروسش به فغان آمده با دیده گریان

ای پسر عم چه کنم من ز فراق تو به دوران                                                     

هیچ داماد به غیر از تو نشد  زار و پریشاناین واحد را با صدای زنده یاد بخشو  از اینجا دانلود كنید. 

 

  • paper | ایران موزه | پاپو مارکت