تبلیغات
یا لثارات الحسین - صبح عاشورا دمید و شد جهان در اضطراب - آهنگ زنده عبدالحسین خرمایی سال82

صبح عاشورا دمید و شد جهان در اضطراب
آهنگ : زنده یاد عبدالحسین خرمایی
سال ۱۳۸۲


تهیه متن نوحه و فایل صوتی:

آقای مسعود حمزه ئیان


 

صبح عاشورا دمید و شد جهان در اضطراب                          
از غم و اندوه و درد اهل بیت بوتراب

کربلا غرق پریشانی شد و بی تاب شد                          
بر حسین و اهل بیتش ذره ذره آب شد

شاه دین رو کرد بر آن خفتگان بی خبر                                 
اندکی شاید نهد بر جمع گمراهان اثر

بانگ زد فریاد هل من ناصر آن سالاردین                      
از ندایش آسمان لرزید و صحرا شد حزین

حر پریشان شد از آن آوای فرزند رسول                        
در تزلزل گشت و شد شرمنده ی روی بتول

شد برون از آن سراب لشکر ابن زیاد                                 
گام در وادی سرسبز رسول الله نهاد

در درونش جویبار نور جاری گشته بود                       
پای تا سر آن وجودش غرق یاری گشته بود

آمد و انداخت او خود را به پای شاه دین                        
گفت از حر کن قبول این توبه ای نور یقین

من پشیمان آمدم اما پریشانم مکن                              
تا قیامت شرمسار عرش رحمانم مکن

من رها کردم امیری و گدایی طالبم                                
زین گدایی در دو عالم پادشاهی طالبم

سوخت این جانم از آن فریاد هل من ناصرت                  
 بگذر از من تا که حر گردد در این ره یاورت

من پریشان کردم از خود جمله احباب را                                
 قطع کردم بر تو و بر کودکانت آب را

شرم دارم وا کنم این چشم در چشمان تو                        
رخصتم ده سر گذارم در دل دامان تو

بهر او سالار دین آغوش خود را وا نمود                      
 دیده ها از اشک همچون وسعت دریا نمود

غرق در لطف و کرم بنمود آن برگشته را                       
 داد سامان آن سراسر واله سرگشته را

کای ز ره برگشته من هم می کشیدم انتظار                        
تا کنی یاری مرا در گاه رزم و کارزار

خیز  درس توبه را با خیزشت تکمیل کن                       
خویش را تا روز محشر در جهان تمثیل کن

شد سبکبار و به جنگ کوفیان تعجیل کرد                        
در رجزهایش ز آل الله چنین تجلیل کرد

بازگشتم من به آغوش حسین ای قوم کین               
شستم این تن را به دریای زلال شاه دین

بهر جانبازی به راه حق کنون آماده ام                            
من به فرزندان زهرا دین و دل را داده ام

این بگفت و خویشتن را زد به جمع دشمنان                    
در نبرد آمد عقاب آسا بر آن اهریمنان

عشق بازی کرد در امواج دریای بلا                                       
در میان موج خون پهن دشت کربلا

تا که افتاد آن یل نام آور کرببلا                                             
جان فدا بنمود در همراهی اهل ولا

گفت بر بالینش آن سالار دین با سوز و درد                  
 سیره و نامت به هم آمیخت ای آزاده مرد

بارالها توبه ای حر گونه بر ما کن عطا                         
  کن قبول از جمع مشتاقان حضرت این عزا

گوشه چشمی به "موجی" کن تو از راه کرم                   
کن شفیعش در قیامت جمله اهل حرم


دانلود صبح عاشورا دمید و شد جهان در اضطراب ـ مصطفی گراشی


دانلود صبح عاشورا دمید و شد جهان در اضطراب ـ امیر گوهرشناس

  • paper | ایران موزه | پاپو مارکت