تبلیغات
یا لثارات الحسین - شَیعه زن به سر زره وفا
 نام مداحپخش آنلاین لینک دانلود
 ایمان میرشکاریdownload


پخش نوحه با صدای ایمان میرشکاری

ناخدا عباس دریانورد

راک هندی

شیعه زن به سر ز ره وفا به عزای نوگل مصطفی
كه بریده شمر لعین ز كین سر آن جناب را از قفا
چو شنید خواهر مضطرش كه بریده شمر لعین سرش
 
بدرید جامه صبر و زد به سر آن صبیه ی مرتضی

به فغان و ناله ز حد فزون بشد از خیام حرم برون 
به میان خاک و میان خون چو بدیده آن شه مه لقا

چو بدید جسم برادرش كه نبُد به تن سر انورش
بشنید از ره حنجرش كه بخواند سورة هل اتی

بگرفته پیکر پاره اش به بغل نموده نظاره اش 
که بُدی فزون ز ستاره ها همه زخمهای پر از جفا

بنمود رو به برادری و خطاب بر تن بی سری
كه كدام قوم ستمگری، بجهان نموده چنین جفا
به مقام جد مطهرت، بجلال باب غضنفرت
تو به حق حرمت مادرت بده پاسخ ای شه لافتی
تو برادرا بگو از وفا سخنی به زینب بی نوا
تو به نوجوانی قاسم و تو به فلب پاره ی مجتبی
سر تو به روی سنان كین، تنت اوفتاده ابر زمین
هم اسیر فرقه دون به بین حرم مطهر مصطفی

بَلَغَ العُلی  بِکمالهِ کَشَفتَ دُجی بجمالهِ
حَسُنت جَمیعُ خِصالهِ بِدَلَ اَلجمیعُ بِمالَها
بنگر تو پور علیل خود و حرمسرای جلیل حود
همه دختران اسیر خود به میان لشکر بی حیا

بنگر چه سان شهدای خود به زمین و دشت بلای خود
همه اوفتاده به جای خود ز جفای فرقه اشقیا
تو شها به بزم عزا نگر، تو به محفل و این سرا نگر
همه شیعه ی با وفا نگر، نظری به مجمع بی ریا
بده نصرتی به شه جوان كه شده به عالمیان عیان
ز سیاست و ز عدالتش، متحیر و همه یك صدا
چه حزین نوای تو ناخدا چه قیامتی است در این عزا
چه عزا؟ عزای شهنشهی كه نموده وعده ی خود وفا

 

 

  • paper | ایران موزه | پاپو مارکت