تبلیغات
یا لثارات الحسین - هفتاد و دو پروانه

هفتاد و دو پروانه 

هفتاد و دو پروانه ، پروانه ی فرزانه              
شمع رخ حق دیدن ، رفتند چو مستانه
رفتند همه مه رویان ، لا حول و لا گویان        
آن منزلتست نی این ، رفتند از این خانه
از ساغر دل داده ، مدهوش و افتاده               
از پیر خراباتش ، تا کودک دردانه
پیراهن خود بینی ، از تن بدر آوردند              
تا که نشود حایل ، بین خود و جانانه
رفتند چو کبوترها ، مستانه و بی پروا            
باآنکه بدانستند ، دامی است و بی دانه
چون نی که فنا باشد ، در عین بقا باشد            
ا ز کالبد خاکی ، تا کودک شش ماهه
خواهی که شوی کامل ، آن مرحله ها طی کن     
زین سلسله ها سالک ، خالی نکند شانه
هفتاد و دو پروانه ، پروانه ی فرزانه              
شمع رخ حق دیدن ، رفتند چو مستانه
رفتند همه مه رویان ، لا حول و لا گویان        
آن منزلتست نی این ، رفتند از این خانه  • paper | ایران موزه | پاپو مارکت