تبلیغات
یا لثارات الحسین - بنشین تا به تو گویم زینب

بنشین تا به تو بگویم زینب *** غم دل با تو بگویم زینب

[

]

بعد من غافله سالار تویی خواهر من  

دختر حیدر کرار تویی خواهر من

خون ما جمله در این دشت روان خواهد شد    

خولی و شمر به ما دشمن جان خواهد شود خواهر من

خواهرم اکبر عباس علی اصغر من  

هدف نیزه و پیکان و جفا خواهد شود خواهر من

جمله یاران حسین در سفر کرب و بلا    

سر به کف جان به ره  دین خدا خواهد شود خواهر من

خواهرم خون شهیدان به بیابان بلا   

نهر جوینده  پر شور بلا خواهد شود خواهر من

چون که با دجله با نهر فرات آمیزد       

 خواهرم خوب و نگر تا که چه ها خواهد شد خواهر من

موج توفنده و بران چو هزاران شمشیر  

بی امان بر سر عدوان خدا خواهد شد خواهر من

چون که خون شهدا چشم عدو را بندند  

بزم طاغوت به یک لحظه عزا خواهد شد خواهر من

بعد من خواهر من بازو نما قصه ی ما       

چون زبانت سپر آل عبا خواهد شد خواهر من

چون که بر نی سر پر خون حسینت بینی  

خواهرم صبر نما ظلم  فنا خواهد شد خواهر من

اهل بیتم همه در مرگ پدر می گیرند      

ام الکثوم در آندم دم به نوا خواهد شد خواهر من

گر تو را مضطر و نالان پریشان بینند    

شاد و خندان دو لب دشمن ما خواهد شد خواهر من

لشگر خصم شما را به اسیری گیرند     

شام غم مسکن و ماوای شما خواهد شد ؛ خواهرمن

این زمان نوبت شمشیر زبان می اید

تیز و بران به چون خون شهدا خواهد شد ؛ خواهر من

 

 

  • paper | ایران موزه | پاپو مارکت