تبلیغات
یا لثارات الحسین - زبانحال امام حسین با خواهر مضطر

زبانحال امام حسین با خواهر مضطر

 

چند ای خواهر غمگین زقفا می آیی

این چه دشت است و چه لشگر به کجا می آیی

این سپاهند تمام از پی خون ریزی من

هیچ رحمی نکندت بخطا می آیی

هوس همرهی من اگرت هست به دل

باش آسوده که با من همه جا می آیی

برو امروز که فردا بسر کشته من

دست بسته سر عریان زجفا می آیی

برو امروز که فردا تو چهل منزل ره

با سر من بسوی شهر بلا می آیی

جودیا گریه مدد بر تو ز روح القدس است

دم به دم از چه به صد گونه نوا می آییبازگشت به صفحه قبل

  • paper | ایران موزه | پاپو مارکت