تبلیغات
یا لثارات الحسین - کربلا یا کربلا یا کربلا

زبانحال زینب (س) با زمین کربلا در اربعین


کربلا یا کربلا یا کربلا

باز گشته زیتنب از شام بلا

کربلا ای وادی رنج و ملال

ده جوابم آنچه را دارم سوال

روز عاشورا در آن غوغای عام

کوفیان بردند چون ما را به شام

ماند از جور گروه نا صواب

جسم عریان حسین در آفتاب

ای زمین تا چند روز این جسم پاک

ماند بی غسل و کفن بر روی خاک

غیر نوک نیزه جسمش را که دوخت

غیر زخم تیغ بر حالش که سوخت

اسب بر جسم حسین چون تاختند؟

نعش اصغر را کجا انداختند

دست عباس جوان برگو کجاست

مرقد او ازچه دور از کشته هاست

بهر عبدالله که بودی در گداز

کرد کی بر کشته اکبر نماز

نعش قاسم در کجا شد پایمال

عون و جعفر را کجا بشکسته بال

حال اطفال من خونین جگر

بازگو داری از ایشان گر خبر

من در آن روزی که رفتم زین مکان

شب چه آمد بر حسین از ساربان

در کجا انداخت دست اطهرش

بازگو با من بمیرد خواهرش

آسمان گر زین الم جیحون گریست

چشم جودی زین مصیبت خون گریست

  • paper | ایران موزه | پاپو مارکت