تبلیغات
یا لثارات الحسین - وفات پیامبر

واحد وفات پیغمبر


تهیه فایل صوتی:
آقای مسعود حمزه ئیان

 

مرحوم غلامرضا صلاح پذیر

ای عزداران عزای حضرت پیغمبر است
جبرئیل در این مصیبت خاك ماتم بر سر است
آدم و حوا به جنت دیدگان از خون تر است
حضرت زهرا پریشان تا به صبح محشر است
رحلت ختم رسولان ای محبان خاك غم
خاك غم بر سر كنید هر لحظه با آه و الم
رفته از دار فنا پیشوای دین فخر امم
زین مصیبت شال در گردن ولی داور است
آه و واویلا كه امت تا قیامت شد غمین
حضرت زهرا زهجران پدر شد دل حزین
حضرت موسی عزادار عیسی  مریم غمین
سر برهنه هم گریبان چاك پور آزر است
خضر و الیاس و سلیمان بر سر و سینه زنان
یوسف و یعقوب در بیت الحزن شد نوحه خوان
زین مصیبت انبیا خاك عزا بر سر كنان
اولیا گریان همه در ماتم پیغمبر است
كرسی و لوح و قلم در ماتم سلطان دین
هم سما و جنت و افلاك تا عرش برین
قدسی و روحانیون عیسی به چرخ چارمین
زین مصیبت نوح در كشتی به طوفان اندر است
یثرب و بطحا در این غم گشته است ماتم سرا
چون كه ناپیدا در آن گشته است ختم انبیا
مرد و زن پیر و جوان هر لحظه با آه و بكا
وا محمد ذكرشان و خاك ماتم بر سر است
بر سر و سینه زنان در این مصیبت مجتبی
جامه ی غم تا به دامان چاك شاه كربلا
زینب و كلثوم پریشانحال در این ماجرا
در عزای جد اطهر دیدگان از خوت تر است
زین عزا «اصلاح پذیر» خاك عزا بر سر نما
نوحه از سوز جگر بنما در این بزم عزا
در عزای پیشوای دین رسوا دو سرا
او شفیع مسلمین از امر حق در محشر است

 دانلود ی عزداران عزای حضرت پیغمبر است
با صدای ابراهیم ملاح زاده

  • paper | ایران موزه | پاپو مارکت