تبلیغات
یا لثارات الحسین - وفات پیامبر2
نوحه ی وفات پیغمبر


تهیه فایل صوتی:
آقای مسعود حمزه ئیان


مرحوم محمد شریفیان


شیعیان موسم شور و نوا شد               
شور قیامت عظمی به پا شد
ز بهر مصطفی شافع محشر               
گریان و نالان زهرای اطهر
علی آن شاه دین شیر دلاور                
بر یزد اشک غم از دیده تر
ز بهر مصطفی شافع محشر               
گریان و نالان زهرای اطهر

همه گویند که زهرا دل غمین است        
 ندارد حرمتی زیرا یتیم است
ز بهر مصطفی شافع محشر               
گریان و نالان زهرای اطهر

خلایق سر به سر از ما رسیدند                
همه از خانه ما پا کشیدند
ز بهر مصطفی شافع محشر               
گریان و نالان زهرای اطهردانلود شیعیان موسم شور و نوا شد ـ علی دشتی نجار

  • paper | ایران موزه | پاپو مارکت