تبلیغات
یا لثارات الحسین - نوحه ماه صفر وفات حضرت محمد (ص)

نوحه ماه صفر  وفات حضرت محمد (ص)


تهیه فایل صوتی:

آقای مسعود حمزه ئیان


 

شیعیان از نو  بزنید بر سر          
خون ببارید از  دیدگان تر
در عزای مصطفی جن و ملک گریه کنان       
شور غوغا شد بپا اندر زمین و آسمان
گریان و نالان زهرای اطهر    
از بهر بابش  می زند بر سر
در عزای مصطفی جن و ملک گریه کنان       
شور غوغا شد بپا اندر زمین و آسمان
شبیر و شبر  اندر فغانند      
بهر جد خود زار و نالانند
در عزای مصطفی جن و ملک گریه کنان       
شور غوغا شد بپا اندر زمین و آسمان
جن و ملک در  افغان و زاری           
 افلاکیان گرم سوگواری
در عزای مصطفی جن و ملک گریه کنان       
شور و غوغا شد بپا اندر زمین و آسمان
گریان ، حوریان نالان         
آدم و حوّا  زار و پریشان
در عزای مصطفی جن و ملک گریه کنان       
شور غوغا شد بپا اندر زمین و آسماندانلود شیعیان از نو  بزنید بر سر  ـ امیر گوهرشناس

  • paper | ایران موزه | پاپو مارکت