تبلیغات
یا لثارات الحسین - نوحه ی وفات پیغمبر

نوحه ی وفات پیغمبر


تهیه فایل صوتی:
آقای مسعود حمزه ئیانگریان جبرئیل در سماء             
بهر پیغمبر ما
اخ واویلا صد واویلا
گریان جبرئیل امین             
بهر ختم مرسلین
اخ واویلا صد واویلا
شال در گردن بود          
هم حسین و هم حسن
اخ واویلا صد واویلا

یاران شد عالم خراب            
بعد سبط بو تراب
اخ واویلا صد واویلا

گریان سلمان و بلال

در غم و سوز و ملال

دخت پیغمبر زغم

بهر امت در الم


بندهایی كه با رنگ آبی نوشته شده توسط دوست خوبمان آقای ج.افشار ارسال شده است.
با سپاس از ایشان.

  • paper | ایران موزه | پاپو مارکت