تبلیغات
یا لثارات الحسین - زینب از سوز جگر

زینب از سوز جگر

سید محمد محزون:

زینب از سوز جگر رو به سوی شاه نجف كرد و بگفت ای پدر از بهر چه امداد عیالت ننمایی كه شویم خوار
همه در دست خصان گشته گرفتار،

 بیا ای شه ابرار،

 ببین گردن بیمار،

غل و جامعه و با تن تبدار،

 بشد آل علی خوار،

 مرا بیش مكن زار،

 سر از قبر برون آر بكش تیغ و بكُش لشكر كفار

كه ز دست پسر سعد زناكار، اسیریم می زند بر سر و دوشم،

به فریاد و خروشم،

نبود طاقت هوشم،

كو اجل تا كه بیاید لذت مرگ بنوشم.

من ضعیفه چه كنم حیدر كرار

 تویی قاتل كفار،

نظر كن به سوی كرببلا باب من زار،

ببین لاله رخان خفته در این معركه بی سر،

 نوگل باغ پیمبر،

 پسر ساقی كوثر،

شمر ببریده لب تشنه سرش از دم خنجر

بر سر نی همه سرهای جوانان و عزیزان جلو عمه و خواهر،

جلو زینب مضطر،

می زند سكینه بر سر،

داد از شمر ستمگر

این زمان رو به سوی كوفه روانیم وهمه ناله كنان اشك فشانیم،

 كه در روز جزا امت جدم،

به آزادی و خرم،

ز آتش برهانیم و به جنت برسانیم


از این جا می توانید این نوحه را
با صدای زنده یاد بخشو دانلود كنید

  • paper | ایران موزه | پاپو مارکت