تبلیغات
یا لثارات الحسین - یا رب یا رب

یارب یارب به کربلا آب روان، قیمت جان شد

حنجر اصغر(ع)، هدف تیر و کمان شد

تویی آن غرق به خونی که بزرگ شهدایی

تو عزیز دل زهرا، تو حسین(ع) خون خدایی

سرت از پیکر پاکت، که لب تشنه بریده

بدنت را که به خاک سیه  کشته کشیده

به لب آب روان، کشته لب تشنه که دیده

چه بود جرم و گناهت که مرمل به دمایی

به چه رو قلب شریفت، هدف تیر بلا شد

به تو ای سرور خوبان،‌ چه جفا روی جفا شد

که ز مظلومی تو، خون جگر آل عبا شد

گل سالم نبود، در بدن پاک تو جایی

تن عریان تو خونین، به زمین در بر زینب(س)

شده در لجه ی خون، غرقه مه انور زینب(س)

یارب یارب به کربلا آب روان، قیمت جان شد

حنجر اصغر(ع)، هدف تیر و کمان شد

نبود بی تو دگر، تاب و توان یاور زینب

چه کند خواهر افسرده، به هنگام جدایی

ز چه رو پامال مراکب، شده گلگون بدن تو

گل من، دامن صحرای بلا شد وطن تو

نه لباسی ز تو برجا، نه سلاحی نه عبایی

نه سری در بدن تو، که ببوسم سر و رویت

نه ترا نای و گلویی، که زنم بوسه گلویت

نه گلابی که بشویم، بدن غالیه بویت

یارب یارب به کربلا آب روان، قیمت جان شد

حنجر اصغر(ع)، هدف تیر و کمان شد

نه مجالی، که به نعش تو کنم، آه و نوایی

تویی آن کشته که عطشان، به لب شط فراتی

حرمت کعبه و مقصود و تو کشتی نجاتی

ثمر باغ نبوت، کرم و عین حیاتی

به فدایت سر و جانم که به هر درد دوایی

تو حسین(ع) الگوی آزادگی و عشق و جهادی

که به سر منزل معراج بلا پای نهادی

به ره مکتب توحید، تو هستی، همه باقی

حرم و زمزمی و سعی و صفایی و منایی

به برت خفته به خون، قاسم و عبدالله و جعفر

به دم تیغ جفا کشته تو دیدی علی اکبر(ع)

نه سلاح و نه علم مانده نه عباس(ع) دلاور

همه یاران تو در کرببلا گشته فدایی

یارب یارب به کربلا آب روان، قیمت جان شد

حنجر اصغر(ع)، هدف تیر و کمان شد

تو حسین(ع)، الگوی آزادگی و عشق و جهادی


<bgsound src="http://mdb.emadionline.com/Mor/KoveitiPoor-Be-Karbala-Abe-ravan.mp3" loop="infinite">

  • paper | ایران موزه | پاپو مارکت