تبلیغات
یا لثارات الحسین - عباس حسینی جوهری (ذاکر)
برخی از اشعار عباس حسینی جوهری متخلص به ذاکر
  • paper | ایران موزه | پاپو مارکت