تبلیغات
یا لثارات الحسین - گفتگوی جغد با بلبل؛ گریز به مصیبت کرببلا

گفتگوی جغد با بلبل؛ گریز به مصیبت کرببلا


ز آبادی دلم خون است به ویران رو از آن دارم

به خاطر مختصر این داستان از دوستان دارم

به جغدی بلبلی گفتا تو در ویرانه جا داری

من اندر باغ گل بر شاخه سرو آشیان دارم

بگردان روی از این ویران بیا با من سوی بستان

ببین چندین هزاران سرو کاخ ارغوان دارم

به پاسخ گفت ای بلبل ارزانی تو را گلشن

مرا این بس که در ویرانه مأوا و مکان دارم

اگر ویرانه بد بودی چرا پس دختر زهرا

به ویران می نشستی کاز غمش اتش به جان دارم

نخواهد شد فراموشم سر بی چادر زینب

که در هر لحظه صد باره از این غم الامان دارم

گذشتم از گل احمر پس از مرگ علی اکبر

 به دل داغ غم ناکامی آن نوجوان دارم

تو شادی با عروسان گلستان داری ای بلبل

 من از دامادی قاسم دو چشم خونفشان دارم

تو بر سر شورش شمشاد و یاس و ارغوان داری

من اندر لاله ی دل داغ عباس جوان دارم

ز جور شمر و خولی دارم از غم شکوه ها لیکن

شکایت های پی در پی ز دست ساربان دارم

به طفلان حسین شد ظلمها از کوفیان اما

دلی پر خون زجور دختران شامیان دارم

هزاران نیش خنجر هر زمان اندر جگر مضمر

زپیکان گلوی اصغر شیرین زبان دارم

  • paper | ایران موزه | پاپو مارکت