تبلیغات
یا لثارات الحسین - اگر دردم یکی بودی چه بودی

زبانحال زینب کبری (علیها السلام) در آتش زدن خیمه ها

 

در آن صحرا چو آتش شعله ور شد

دل زینب چو آتش پر شرر شد

از آن آتش  سپند آسا زجا جست

در آن آتش سمندروار میگشت

میان آتش آه آتشین داشت

زبان حال با خود این چنین داشت

اگر دردم یکی بودی چه بودی

وگر غم اندکی بودی چه بودی

گهی از درد مهجوری بنالم

گهی بر فرقت و دوری بنالم

گهی بر اکبر ناشاد گریم

گهی بر قاسم داماد گریم

گهی از داغ عباس جوانم

قرین ناله و آه و فغانم

گهی اندر فغان و شور و شینم

به فکر جسم عریان حسینم

گهی در فکر جمع کودکانم

گهی با شمر و خولی همزبانم

فراق دوستان و جور دشمن

سراسر سهل و آسان است بر من

ولی یک غم مرا مشکل فتاده

کاز آن غم اتشم در دل فتاده

از آن ترسم که آتش بر فروزد

میان خیمه بیمارم بسود

گهی با ناله رو سوی نجف داشت

شکایتها به شاه لوکشف داشت

که ای حلال مشکلها کجایی

ز حال زار ما غافل چرایی

تو آخر چاره بیچارگانی

پناه و یاور درماندگانی

دمی از کوفه رو در کربلا کن

پرستاری ما بهر خدا کن

بیا بابا که ما را هیچ کس نیست

در این دشت بلا یک دادرس نیست

به غیر از یک علیل زار بیمار

که آن هم مانده در آتش گرفتار

گهی می گفت با افغان و زاری

که ای باد صبا از راه یاری

برو از کربلا سوی مدینه

بگو از من به صغرای حزینه

خوشا حال تو ای صغرای ناشاد

که از بند اسیری گشتی آزاد

کشیدی گر تو درد انتظاری

خبر از خاری زینب نداری

که ما در کربلا خوار و اسیریم

به دست شمر کافر دستگیریم

سنان بر ما زند بر پشت و شانه

گهی کعب سنان گه تازیانه

خموش ای «ذاکر» برگشته کوکب

مگو زین بیشتر از حال زینب

  • paper | ایران موزه | پاپو مارکت