تبلیغات
یا لثارات الحسین - زکویت رفتم ای میر قبایل


زبانحال زینب مظلومه با برادر


زکویت رفتم ای میر قبایل

به شام از کربلا محفل به محفل

مگر تو همسفر با ما نبودی

چرا کردی در این صحرا تو منزل

جفای دشمنان سهل است و آسان

فراغ دوستان سخت است و مشکل

من از داغ غمت ای شاه هستم

به مرگ خویشتن امروز مایل

به مردن راضیم شاید که دیگر

نبینم قاتلت را در مقابل

ز جا برخیز و بین زینب غریب است

اسیر و خوار اندر چنگ قاتل

ز جا برخیز و لیلا را جدا کن

ز نعش اکبر شیرین شمایل

ببین بر گردن بیمار زارت

که از زنجیر کین دارد سلاسل

ز کویت عازم شام خرابم

ز جا برخیز و بنشانم به محمل

اگرچه درد و غم از حد فزون است

ولی یک غم مرا خون کرده در دل

که امشب ساربان از تیغ بیداد

ببرد دست تو ای خوش خصایل

به روز و شب چو «ذاکر» ذاکر توست

به لطف او خدایی هست شامل

  • paper | ایران موزه | پاپو مارکت