تبلیغات
یا لثارات الحسین - خواهرا خداحافظ

نوحه وداع شاه شهید با حضرت زینب

زینب حزین من خواهرا خداحافظ

ای به غم قرین من خواهرا خداحافظ

موسم جدایی شد وعده خدایی شد

روز بینوایی شد خواهرا خداحافظ

من که بی علمدارم بی معین و بی یارم

از حیات بیزارم خواهرا خداحافظ

بعد قاسم و اکبر من ندارم ای خواهر

میل زندگی دیگر خواهرا خداحافظ

از ازل یل قدرت کرده بین ما قسمت

رنج و خواری و محنت خواهرا خداحافظ

ظلم بی حساب از من بستر تراب از من

سوز افتاب از من خواهرا خداحافظ

کوفه خراب از تو ناله رباب از تو

مجلس شراب از توخواهرا خداحافظ

نیزه و سنان از من ظلم ساربان از من

چوب خیزران از من خواهرا خداحافظ

خواری زمان از تو ناله زنان از تو

سنگ شامیان از تو خواهرا خداحافظ

"ذاکر" نکو کوکب کرده ترک خواب امشب

از غم من ای زینب خواهرا خداحافظ

  • paper | ایران موزه | پاپو مارکت